Terme van die diens

Algemene Besigheidsvoorwaardes van Artprinta.com

1. Omvang

Vir alle bestellings via ons aanlynwinkel deur verbruikers en entrepreneurs geld die volgende bepalings en voorwaardes.

Verbruiker is enige natuurlike persoon wat 'n regstransaksie aangaan vir doeleindes wat hoofsaaklik nie aan hul kommersiële of hul onafhanklike professionele aktiwiteit toegeskryf kan word nie. 'n Entrepreneur is 'n natuurlike of regspersoon of 'n regsvennootskap wat, by die sluiting van 'n regstransaksie, optree in die uitoefening van sy kommersiële of onafhanklike professionele aktiwiteit.

Die volgende sal teen entrepreneurs geld: Indien die entrepreneur botsende of aanvullende algemene bepalings en voorwaardes gebruik, word die geldigheid daarvan verwerp; hulle sal slegs deel van die kontrak word as ons uitdruklik daartoe ingestem het.

2. Kontrakvennoot, kontraksluiting

Die verkoopskontrak word met Oliver Germek gesluit.

Die aanbieding van die produkte in die aanlyn winkel is nie 'n wetlik bindende aanbod nie, maar 'n nie-bindende aanlyn katalogus. U kan aanvanklik ons ​​produkte sonder verpligting in die inkopiemandjie plaas en u inskrywings enige tyd regstel voordat u u bindende bestelling indien deur die regstellingshulpmiddels te gebruik wat verskaf en hier in die bestelproses verduidelik word. Deur op die bestelknoppie te klik, plaas jy 'n bindende bestelling vir die goedere in die inkopiemandjie. Die bevestiging van die ontvangs van jou bestelling vind plaas per e-pos onmiddellik nadat die bestelling gestuur is.

Wanneer die kontrak met ons tot stand kom, hang dit af van die betaalmetode wat u gekies het:

Faktuur en finansiering via Klarna
Ons aanvaar jou bestelling deur 'n aanvaardingsverklaring in 'n aparte e-pos te stuur of deur die goedere binne twee dae af te lewer.

Apple Pay
Tydens die bestelproses sal u na die webwerf van die aanlynverskaffer Apple herlei word. Daar kan jy jou betaalbesonderhede invoer en die betaalopdrag aan Apple bevestig. Nadat ons die bestelling in die winkel geplaas het, vra ons Apple om die betalingstransaksie te begin en jou aanbod te aanvaar.

Credit card
Deur jou bestelling in te dien, voer jy jou kredietkaartbesonderhede in en die kredietkaartmaatskappy sal 'n magtigingskontrole uitvoer. Na jou legitimasie as 'n wettige kaarthouer, word die betalingstransaksie outomaties begin en jou kredietkaart gehef wanneer die bestelling geplaas word. Die kontrak word met ons gesluit wanneer die kredietkaart gehef word.

PayPal, PayPal Express
Tydens die bestelproses sal u na die webwerf van die aanlynverskaffer PayPal herlei word. Daar kan jy jou betalingsbesonderhede invoer en die betaalopdrag aan PayPal bevestig. Nadat ons die bestelling in die winkel geplaas het, versoek ons ​​PayPal om die betalingstransaksie te begin en daardeur jou aanbod te aanvaar.

Google Pay
Tydens die bestelproses sal jy aangestuur word na die webwerf van die aanlyn verskaffer Google. Daar kan jy jou betaalbesonderhede invoer en die betaalopdrag aan Google bevestig. Nadat ons die bestelling in die winkel geplaas het, versoek ons ​​Google om die betalingstransaksie te inisieer en daardeur jou aanbod te aanvaar.

Amazon Pay In die bestelproses sal u na die webwerf van die aanlynverskaffer Amazon herlei word selfs voor die voltooiing van die bestelproses in ons aanlynwinkel. Daar kan jy die afleweringsadres en betaalmetode wat by Amazon gestoor is, kies en die betaalopdrag aan Amazon bevestig. Jy sal dan herlei word na ons aanlyn winkel waar jy die bestelproses kan voltooi. Nadat ons die bestelling geplaas het, versoek ons ​​Amazon om die betalingstransaksie te inisieer en daardeur jou aanbod te aanvaar.

3. Kontraktaal, kontrakteksberging

Die beskikbare tale vir die sluiting van die kontrak is Duits en Engels.

Ons stoor die kontrakteks en stuur vir jou die besteldata en ons bepalings en voorwaardes in teksvorm. Om veiligheidsredes is die teks van die kontrak nie meer via die internet toeganklik nie.

4. Bepalings van aflewering

Benewens die aangeduide produkpryse kan versendingskoste geld. Jy kan meer uitvind oor enige versendingskoste in die aanbiedinge.

Ons lewer slegs per pos af. 'n Self-afhaal van die goedere is ongelukkig nie moontlik nie.

5. Betaling

In ons winkel kan jy kies tussen die volgende betaalmetodes:

Credit card
Met die bestelling dui jy jou kredietkaartdata aan. Na jou legitimasie as 'n wettige kaarthouer, word die betalingstransaksie outomaties verwerk en jou kaart gedebiteer.

PayPal, PayPal Express
Tydens die bestelproses sal u na die webwerf van die aanlynverskaffer PayPal herlei word. Om die faktuurbedrag via PayPal te kan betaal, moet jy daar geregistreer wees of eers registreer, legitimeer met jou toegangsdata en die betalingsinstruksie aan ons bevestig. Nadat ons die bestelling in die winkel geplaas het, versoek ons ​​PayPal om die betalingstransaksie te inisieer. Die betalingstransaksie sal onmiddellik daarna outomaties deur PayPal verwerk word. U sal verdere inligting tydens die bestelproses ontvang.

Apple Pay Om die faktuurbedrag via Apple Pay te kan betaal, moet jy die blaaier “Safari” gebruik waarby Apple diensverskaffer geregistreer is, die Apple Pay-funksie geaktiveer het, jouself met jou toegangsdata legitimeer en die betalingsinstruksie bevestig. Die betalingstransaksie sal onmiddellik verwerk word nadat die bestelling geplaas is. U sal verdere inligting tydens die bestelproses ontvang.

Google Pay Om die faktuurbedrag via Google Pay te kan betaal, moet jy by die diensverskaffer Google geregistreer wees, die Google Pay-funksie geaktiveer het, jouself met jou toegangsdata identifiseer en die betaalopdrag bevestig. Die betalingstransaksie word onmiddellik na die plasing van die bestelling uitgevoer. U sal verdere inligting tydens die bestelproses ontvang.

Amazon Pay In die bestelproses sal u na die webwerf van die aanlynverskaffer Amazon herlei word selfs voor die voltooiing van die bestelproses in ons aanlynwinkel. Om die bestelproses via Amazon te voltooi en die faktuurbedrag te betaal, moet jy daar geregistreer wees of eers registreer en met jou toegangsdata legitimeer. Daar kan jy die afleweringsadres en betaalmetode wat by Amazon gestoor is, kies, die gebruik van jou data deur Amazon en die betaalopdrag aan ons bevestig. Jy sal dan herlei word na ons aanlyn winkel waar jy die bestelproses kan voltooi. Onmiddellik nadat die bestelling geplaas is, versoek ons ​​Amazon om die betalingstransaksie te inisieer. Die betalingstransaksie sal outomaties deur Amazon verwerk word. Jy sal verdere inligting tydens die bestelproses ontvang.

Aankoop op rekening en finansiering via Klarna
In samewerking met Klarna AB (www.klarna.de), Sveavägen 46, Stockholm, Swede, bied ons jou faktuuraankoop en paaiementaankoop as betaalopsies. Neem asseblief kennis dat Klarna-faktuur en Klarna-paaiementaankoop slegs vir verbruikers beskikbaar is en dat die betaling aan Klarna gemaak moet word.

Klarna afbetaling aankoop
Met Klarna se finansieringsdiens kan jy jou aankoop aanpasbaar betaal in maandelikse paaiemente van minstens 1/24 van die totale bedrag (maar minstens 6.95 €). Verdere inligting oor Klarna-paaiementaankoop, insluitend die Algemene Bepalings en Voorwaardes en die Europese Verbruikerskrediete, kan gevind word hier.

Klarna Rechnung
Wanneer u op rekening by Klarna koop, sal u altyd die goedere eerste kry en u het altyd 'n betalingstydperk van 14 dae. Jy kan die volledige bepalings en voorwaardes vir aankoop op rekening vind hier.

6. Onttrekkingsreg

Verbruikers is geregtig op die wettige reg van herroeping soos beskryf in die herroepingsinstruksie. Entrepreneurs word nie 'n vrywillige reg van herroeping gegun nie.

7. Voorbehou van titel

Die goedere bly ons eiendom totdat volle betaling gemaak is.
Vir entrepreneurs geld die volgende bykomend: Ons behou eiendomsreg op die goedere tot volle afhandeling van alle eise wat voortspruit uit 'n voortgesette sakeverhouding. U mag die gereserveerde goedere in die gewone loop van besigheid herverkoop; enige eise wat voortspruit uit hierdie herverkoop sal vooraf aan ons toegewys word in die bedrag van die faktuurbedrag, ongeag enige kombinasie of vermenging van die gereserveerde goedere met 'n nuwe item, en ons aanvaar hierdie opdrag. Jy bly gemagtig om die eise in te vorder, maar ons kan ook eise self invorder as jy nie jou betalingsverpligtinge nakom nie.

8. Vervoer gly

Vir verbruikers geld: Indien goedere afgelewer word met ooglopende vervoerprobleme, kla asseblief sulke foute so gou as moontlik by die afleweringspersoon en kontak ons ​​dadelik. Die afhandeling van 'n klagte of totstandkoming van kontak het geen gevolge hoegenaamd vir jou statutêre eise en hul afdwinging nie, veral jou waarborgregte. U help ons egter om ons eie eise teen die vervoerder of die vervoerversekering te stel.

9. Waarborg en waarborge

Tensy hieronder uitdruklik anders ooreengekom, is die statutêre aanspreeklikheidswet van toepassing.
Indien gebruikte goedere deur verbruikers aangekoop word, is die volgende van toepassing: indien die defek na een jaar vanaf aflewering van die goedere voorkom, sal eise vir defekte uitgesluit word. Mängel wat binne een jaar vanaf aflewering van die goedere plaasvind, kan binne die statutêre verjaringstydperk van twee jaar vanaf aflewering van die goedere geëis word.
Vir entrepreneurs is die verjaringstydperk vir eise vir defekte in nuutvervaardigde goedere een jaar vanaf die verbygaan van risiko. Gebruikte goedere sal verkoop word met die uitsluiting van enige waarborg. Die statutêre verjaringstydperke vir die reg van verhaal ingevolge § 445a BGB bly onaangeraak.
Slegs ons eie besonderhede en die vervaardiger se produkbeskrywings wat in die kontrak ingesluit is, sal geag word ooreenkomste te wees met betrekking tot die kwaliteit van die goedere met betrekking tot entrepreneurs; ons aanvaar geen aanspreeklikheid vir openbare verklarings wat deur die vervaardiger gemaak word of ander advertensieverklarings nie.
Indien die gelewerde item gebrekkig is, sal ons aanvanklik na ons goeddunke waarborg aan entrepreneurs verskaf deur die gebrek reg te stel (opvolgende verbetering) of deur 'n gebrekvrye item te verskaf (vervangingslewering).
Die voorafgaande beperkings en tydsbeperkings is nie van toepassing op eise gebaseer op skade wat deur ons, ons regsverteenwoordigers of ons plaasvervangende agente veroorsaak is nie; In die geval van besering aan lewe, ledemate of gesondheid, in die geval van opsetlike of growwe nalatige pligsvergrype en bedrieglike opset; in die geval van 'n verbreking van wesenlike kontraktuele verpligtinge, waarvan die nakoming noodsaaklik is vir die behoorlike uitvoering van die kontrak en op die nakoming waarop die kontrakterende party gereeld kan staatmaak (kardinale verpligtinge)
• binne die raamwerk van 'n waarborgbelofte, vir sover ooreengekom
• in soverre die toepassingsgebied van die Wet op Produkaanspreeklikheid gedek word.
Inligting oor enige toepaslike bykomende waarborge en hul presiese voorwaardes kan by die produk en op spesiale inligtingsbladsye in die aanlynwinkel gevind word.

Kliëntediens: info@artprinta.com

10. Adhesie

Fü; vir eise gebaseer op skade wat deur ons, ons regsverteenwoordigers of plaasvervangende agente veroorsaak is, sal ons altyd sonder beperking aanspreeklik wees in die geval van besering aan lewe, ledemaat of ledemaat, of enige ander skade wat deur ons, ons regsverteenwoordigers of plaasvervanger veroorsaak is. agente;In die geval van opsetlike of growwe nalatige pligsverbreuk
• in die geval van beloftes van waarborg, indien ooreengekom, of
• indien die toepassingsgebied van die Wet op Produkaanspreeklikheid oopgestel is.
In die geval van 'n verbreking van wesenlike kontraktuele verpligtinge, waarvan die nakoming noodsaaklik is vir die behoorlike uitvoering van die kontrak en vir die nakoming waaraan die kontraktuele vennoot verplig is om gereeld; Indien die kontrakterende party geregtig is om gereeld daarop staat te maak , (kardinale verpligtinge) deur geringe nalatigheid aan ons kant, aan die kant van ons regsverteenwoordigers of plaasvervangende agente, sal die aanspreeklikheid van die bedrag beperk word tot die skade wat voorsien kan word ten tyde van die sluiting van die kontrak, waarvan die voorkoms tipies moet verwag word.
Enige ander eise vir skadevergoeding is uitgesluit.

11. Dispuutbeslegting

Die Europese Kommissie bied 'n platform vir aanlyn geskilbeslegting (OS) wat u kan vind na hierdie skakel. Ons is nie verplig of bereid om deel te neem aan 'n dispuutbeslegtingsprosedure voor 'n verbruikersregstellingsliggaam nie.

12. Slotbepalings

As jy 'n entrepreneur is, is Duitse wetgewing van toepassing op die uitsluiting van die VN-konvensie oor kontrakte vir die internasionale verkoop van goedere.

As jy 'n handelaar binne die betekenis van die Duitse Handelskode, 'n regsentiteit onder publiekreg of 'n spesiale fonds onder publiekreg is, sal die eksklusiewe plek van jurisdiksie vir alle dispute wat voortspruit uit kontraktuele verhoudings tussen ons en jou ons plek van besigheid wees .


AGB geskep met die Vertroude winkels Regskopieskrywer in samewerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

----

 

Bykomende en Algemene Bepalings

OORSIG
Hierdie webwerf word bedryf deur Artprinta. Regdeur die werf verwys die terme "ons", "ons" en "ons" na Artprinta. Artprinta bied hierdie webwerf aan, insluitend alle inligting, gereedskap en dienste beskikbaar vanaf hierdie webwerf aan u, die gebruiker, gekondisioneer op u aanvaarding van alle bepalings, voorwaardes, beleid en kennisgewings wat hier vermeld word.

Met die besoek ons ​​webwerf en / of die aankoop van iets van ons, jy betrokke raak in ons "Service" en stem in om gebind te wees deur die volgende terme en voorwaardes ( "Bepalings en Voorwaardes", "Bepalings"), insluitende dié bykomende terme en voorwaardes en beleide hierin gekla en / of beskikbaar deur hyperlink. Hierdie diensvoorwaardes van toepassing op alle gebruikers van die webtuiste, insluitende maar nie beperk tot gebruikers wat implementeer, verskaffers, kliënte, handelaars, en / of bydraers van inhoud.

Lees asseblief hierdie Diens noukeurig deur voordat die toegang tot of die gebruik van ons webwerf. Deur toegang tot of gebruik van enige deel van die werf, stem jy in om gebind te wees deur die bepalings van die Diens. As jy nie saamstem met al die terme en voorwaardes van hierdie ooreenkoms, dan kan jy nie toegang tot die webwerf of enige dienste. Indien die bepalings van die Service word beskou as 'n aanbod, word uitdruklik aanvaarding beperk tot hierdie Diens.

Enige nuwe funksies of gereedskap wat tot die huidige winkel bygevoeg word, sal ook onderhewig wees aan die Algemene Diens. Jy kan die mees onlangse weergawe van die Algemene Diens hersien op enige tyd op hierdie bladsy. Ons behou die reg om te werk, te verander of vervang enige deel van hierdie bepalings van die Service deur die plasing van updates en / of veranderinge aan ons webwerf. Dit is jou verantwoordelikheid om hierdie bladsy te gaan vir die veranderinge. Jou volgehoue ​​gebruik van of toegang tot die webwerf nadat van enige veranderinge behels die aanvaarding van die veranderinge.

Ons winkel word aangebied op Shopify Inc. Hulle bied ons die aanlyn e-commerce platform wat ons toelaat om ons produkte en dienste aan u te verkoop.

AFDELING 1 - AANLYN VOORWAARDES
Deur te stem met hierdie bepalings van die diens, wat jy verteenwoordig dat jy ten minste die ouderdom van meerderheid in jou staat of provinsie woon, of dat jy is die ouderdom van die meerderheid in jou staat of provinsie van verblyf en jy aan ons gegee het om jou toestemming te toelaat dat enige van jou afhanklikes om hierdie webwerf te gebruik.
Jy mag nie gebruik maak van ons produkte vir enige onwettige of ongemagtigde doel en jy mag nie, in die gebruik van die Diens, inbreuk maak op enige wette in jou jurisdiksie (insluitend, maar nie beperk tot kopiereg wette).
Jy moet nie uitsaai van enige wurms of virusse, of 'n kode van 'n vernietigende aard.
'N oortreding of skending van enige van die bepalings sal lei tot 'n onmiddellike beëindiging van dienste.

AFDELING 2 - ALGEMENE VOORWAARDES
Ons behou die reg om diens te weier om iemand vir enige rede te eniger tyd.
Jy verstaan ​​dat die inhoud (nie insluitend kredietkaart inligting), mag oorgedra word encrypted en betrek (a) oordrag via verskillende netwerke, en (b) veranderinge en aan te pas by die tegniese vereistes vir die verbinding netwerke of toestelle. Kredietkaart inligting word altyd geïnkripteer tydens die oordrag oor netwerke.
Jy dit nie eens om voort te plant, dupliseer, te kopieer, te verkoop, te verkoop of te ontgin enige gedeelte van die diens, die gebruik van die diens, of toegang tot die Diens of enige kontak op die webwerf waardeur die diens gelewer word, sonder die uitdruklike skriftelike toestemming deur ons .
Die opskrifte wat in hierdie ooreenkoms is ingesluit vir die gerief en sal nie beperk of anders raak hierdie bepalings.

AFDELING 3 - AKKURAATHEID, VOLTOOIHEID EN TYDIGHEID VAN INLIGTING
Ons is nie verantwoordelik indien inligting beskikbaar op hierdie webtuiste is nie, akkuraat, volledig of huidige. Die materiaal op hierdie webwerf is bedoel vir algemene inligting net, en moet nie staatgemaak word of gebruik word as die enigste grondslag vir besluite te neem sonder om primêre, meer akkuraat, meer volledige of meer tydige bronne van inligting. Enige afhanklikheid van die materiaal op hierdie webwerf is op jou eie risiko.
Hierdie site kan sekere historiese inligting. Historiese inligting, noodwendig nie, is nie die huidige en word verskaf vir jou verwysing alleenlik. Ons behou die reg om die inhoud van hierdie webwerf te verander op enige tyd, maar ons het geen verpligting om enige inligting op ons webwerf te werk. Jy stem saam dat dit jou verantwoordelikheid om veranderinge aan ons webwerf te monitor.

AFDELING 4 - WYSIGINGS AAN DIE DIENS EN PRYSE
Pryse vir ons produkte is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing.
Ons behou die reg om te eniger tyd te verander of te staak, die Service (of enige deel of die inhoud daarvan) sonder kennisgewing te eniger tyd.
Ons sal nie aanspreeklik wees aan u of enige derde party vir enige verandering, prys verandering, opskorting of beëindiging van die diens.

AFDELING 5 - PRODUKTE OF DIENSTE (indien van toepassing)
Sekere produkte of dienste beskikbaar mag wees uitsluitlik aanlyn deur middel van die webwerf. Hierdie produkte of dienste kan 'n beperkte hoeveelhede en onderhewig is om terug te keer of ruil net volgens ons Terug beleid.
Ons het alles in die werk gestel om die kleure en beelde van ons produkte wat by die winkel verskyn, so akkuraat moontlik te vertoon. Ons kan nie waarborg dat die vertoon van enige kleur van u rekenaarmonitor akkuraat sal wees nie.
Ons behou die reg, maar is nie verplig om die verkope van ons produkte of dienste te beperk tot enige persoon, geografiese gebied of jurisdiksie. Ons kan hierdie reg uitoefen op 'n geval-tot-geval basis. Ons behou die reg om die hoeveelhede van enige produkte of dienste wat ons aanbied te beperk. Alle beskrywings van produkte of produk pryse is onderhewig aan verandering op enige tyd sonder kennisgewing aan die diskresie van ons. Ons behou die reg om enige produk te staak op enige tyd. Enige aanbod vir enige produk of diens op hierdie webwerf is nietig waar verbied.
Ons waarborg nie dat die kwaliteit van enige produkte, dienste, inligting of ander materiaal wat aangekoop of verkry word deur jou verwagtinge sal voldoen, of dat enige foute in die Diens sal reggestel word.

AFDELING 6 - AKKURAATHEID VAN BILLING EN REKENING INLIGTING
Ons behou die reg voor om enige bestelling wat u by ons plaas, te weier. Ons mag, volgens ons uitsluitlike diskresie, hoeveelhede wat per persoon, per huishouding of per bestelling gekoop word, beperk of kanselleer. Hierdie beperkings kan insluit bestellings geplaas deur of onder dieselfde kliënt rekening, dieselfde kredietkaart en / of bestellings wat dieselfde faktuur en / of gestuur adres gebruik. As ons 'n bestelling aanbring of kanselleer, kan ons probeer om u in kennis te stel deur die e-pos en / of faktuur adres / telefoonnommer te kontak wat verskaf is op die oomblik dat die bestelling gemaak is. Ons behou die reg voor om bestellings te beperk of te verbied wat volgens ons uitsluitlike oordeel deur handelaars, handelaars of verspreiders geplaas word.

Jy stem huidige, volledige en akkurate aankoop en rekening inligting vir alle aankope gedoen by ons winkel te voorsien. U stem in om dadelik werk jou rekening en ander inligting, insluitend jou e-posadres en kredietkaart nommers en verval datums, sodat ons jou transaksies kan voltooi en jou kontak as dit nodig is.

Vir meer besonderhede, gaan na ons Opbrengste beleid.

AFDELING 7 - OPSIONELE TOOLS
Ons kan u voorsien met toegang tot derde party instrumente waaroor ons nie monitor of enige beheer of insette.
U erken en stem saam dat ons toegang tot sulke instrumente "soos dit is" en "soos beskikbaar" sonder enige waarborge, voorstellings of voorwaardes van enige aard en sonder enige endossement. Ons sal nie aanspreeklik hoegenaamd wat voortspruit uit of in verband met jou gebruik van die opsionele derde party instrumente.
Enige gebruik deur u van opsionele gereedskap aangebied deur die werf is geheel en al op eie risiko en diskresie en jy moet seker maak dat jy vertroud is met en goed te keur van die terme waarop gereedskap deur die betrokke derde party verskaffer (s) verskaf word.
Ons kan ook, in die toekoms, bied nuwe dienste en / of funksies deur die webwerf (insluitende, die vrystelling van nuwe gereedskap en hulpbronne). Sulke nuwe funksies en / of dienste sal ook onderhewig aan die Algemene Diens.

AFDELING 8 - DERDE PARTY LINKS
Sekere inhoud, produkte en dienste wat beskikbaar is via ons Service kan insluit materiaal van derde partye.
Derde party skakels op hierdie webwerf mag jy na derde party webwerwe wat nie geaffilieer is met ons. Ons is nie verantwoordelik vir die ondersoek of evaluering van die inhoud of akkuraatheid en ons waarborg nie en sal nie enige aanspreeklikheid of verantwoordelikheid vir enige derdeparty-materiaal of webwerwe, of vir enige ander materiaal, produkte of dienste van derde partye.
Ons is nie aanspreeklik vir enige skade of skade wat verband hou met die aankoop of gebruik van goedere, dienste, hulpbronne, inhoud of enige ander transaksies wat in verband met enige derdeparty-webwerwe gemaak word nie. Gaan asseblief die derdeparty se beleid en praktyke noukeurig na en maak seker dat u dit verstaan ​​voordat u enige transaksie aangaan. Klagtes, eise, kommer of vrae rakende derdeparty-produkte moet aan die derde party gerig word.

AFDELING 9 - GEBRUIKER KOMMENTAAR, TERUGVOERING EN ANDER INLEWINGS
Indien u op spesifieke versoeke spesifieke voorleggings stuur (byvoorbeeld wedstrydinskrywings) of sonder 'n versoek van ons, stuur u kreatiewe idees, voorstelle, voorstelle, planne of ander materiaal, of aanlyn, per e-pos, per pos of andersins. (Gesamentlik, 'kommentaar'), stem jy in dat ons enige tyd enige kommentaar wat u aan ons stuur, enige tyd sonder beperking kan wysig, kopieer, publiseer, versprei, vertaal en andersins in enige medium gebruik. Ons is en sal onder geen verpligting wees nie (1) om enige kommentaar in vertroue in stand te hou; (2) vergoeding te betaal vir enige kommentaar; Of (3) om op enige kommentaar te reageer.
Ons kan nie, maar het geen verpligting om te monitor, te wysig of te verwyder inhoud wat bepaal ons in ons uitsluitlike diskresie onwettige, beledigende, dreigende, lasterlik, pornografiese, onwelvoeglike of andersins verwerplik of skend enige party se intellektuele eiendom of hierdie Diens .
U stem in dat u kommentaar nie enige reg van enige derde party sal oortree nie, insluitend kopiereg, handelsmerk, privaatheid, persoonlikheid of ander persoonlike of eiendomsreg. U stem verder saam dat u kommentaar nie lasterlike of andersins onwettige, beledigende of obseene materiaal bevat nie, of enige rekenaarvirus of ander wanware bevat wat die werking van die Diens of enige verwante webwerf op enige manier kan beïnvloed nie. U mag nie 'n valse e-pos adres gebruik, asof u iemand anders as uself is nie, of ons of derde partye mislei met betrekking tot die oorsprong van enige kommentaar. U is uitsluitlik verantwoordelik vir enige kommentaar wat u maak en hulle akkuraatheid. Ons aanvaar geen verantwoordelikheid en aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige kommentaar wat deur u of enige derde party gepos word nie.

AFDELING 10 - PERSOONLIKE INLIGTING
Jou indiening van persoonlike inligting deur middel van die winkel word beheer deur ons Privaatheidsklousule. Ons Privaatheidsklousule te sien.

AFDELING 11 - FOUTE, ONNAUWIGHEDE EN OMISSIES
Soms is daar dalk inligting op ons webwerf of in die diens wat bevat tipografiese foute, foute of weglatings wat verband hou met die produk beskrywings, pryse, promosies, bied, produk gestuur koste, transit tye en beskikbaarheid wees. Ons behou die reg om enige foute, onakkuraathede of weglatings, reg te stel en te verander of te verander inligting of bestellings kanselleer indien enige inligting in die Diens of op enige verwante webwerf is verkeerd te eniger tyd sonder vooraf kennisgewing (insluitende nadat jy jou bestelling) .
Ons onderneem om geen verpligting om te werk, te wysig of te verduidelik inligting in die Diens of op enige verwante webwerf, insluitend sonder beperking, prys inligting, behalwe as deur die wet vereis. Geen spesifieke werk of verfris datum toegepas in die Diens of op enige verwante webwerf, moet in ag geneem word om aan te dui dat alle inligting in die Diens of op enige verwante webwerf is verander of verander.

AFDELING 12 - VERBODE GEBRUIK
In bykomend tot die ander verbod soos uiteengesit in die Algemene Diens, is jy verbied die gebruik van die webwerf of die inhoud daarvan: (a) vir enige onwettige doel; (b) om ander te vra om te verrig of deel te neem aan enige onwettige dade; (c ) 'n internasionale, federale, provinsiale of staat regulasies, reëls, wette, of plaaslike verordeninge te oortree; (d) om inbreuk maak op of in stryd met ons intellektuele eiendom regte of die intellektuele eiendom regte van ander; (e) om, misbruik, belediging teister , skade, laster, laster, verneder, intimideer of diskrimineer op grond van geslag, seksuele oriëntasie, godsdiens, etnisiteit, ras, ouderdom, nasionale oorsprong, of ongeskiktheid; (f) vals of misleidende inligting in te dien; (g) te laai of virusse of enige ander tipe van kwaadwillige kode wat sal of mag op enige wyse wat die funksie of werking van die Diens of enige verwante webwerf, ander webwerwe, of die Internet invloed gebruik word; (h) in te samel of die spoor van die persoonlike inligting van ander; (i) te spam, phish, pharm, voorwendsel, spin, kruip, of skraap; (j) om enige onwelvoeglike of onsedelike doel, of (k) in te meng met of omseil die sekuriteit kenmerke van die Diens of enige verwante webwerf, ander webwerwe, of die Internet. Ons behou die reg om jou gebruik van die Diens of enige verwante webwerf te beëindig vir die oortreding van enige van die verbode gebruike.

AFDELING 13 - UITSLUITING VAN WAARBORGE; BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID
Ons waarborg nie, waarborg dat jou gebruik van ons diens sal wees ononderbroke, tydig, veilig of foutvry is nie.
Ons waarborg nie dat die resultate wat uit die gebruik van die diens verkry word, sal akkuraat en betroubaar.
Jy stem saam dat van tyd tot tyd kan ons die diens verwyder vir onbepaalde tydperke of kanselleer die diens te eniger tyd, sonder kennisgewing aan u.
U stem uitdruklik saam dat u gebruik van of onvermoë om te gebruik, die diens op u eie risiko is. Die diens en alle produkte en dienste wat u deur die diens gelewer word, is (behalwe soos dit uitdruklik deur ons verskaf word) verskaf vir u gebruik, sonder enige voorstelling, waarborge of voorwaardes van enige aard, of dit uitdruklik of uitdruklik beskikbaar is. Geïmpliseer, insluitend alle geïmpliseerde waarborge of voorwaardes van verkoopbaarheid, handelbare gehalte, fiksheid vir 'n bepaalde doel, duursaamheid, titel en nie-oortreding.
In geen geval sal Artprinta, ons direkteure, beamptes, werknemers, affiliasies, agente, kontrakteurs, interns, verskaffers, diensverskaffers of lisensiehouers is aanspreeklik vir enige besering, verlies, eis of enige direkte, indirekte, toevallige, straf-, spesiale of gevolglike skade van enige aard , insluitende, sonder beperking, verlore winste, verlore inkomste, verlore spaargeld, verlies van data, vervangingskoste of enige soortgelyke skadevergoeding, hetsy in kontrak, skending (insluitend nalatigheid), streng aanspreeklikheid of andersins, voortspruitend uit u gebruik van enige van die diens of enige produkte wat verkry is deur gebruik te maak van die diens of vir enige ander eis wat op enige manier verband hou met u gebruik van die diens of enige produk, insluitende, maar nie beperk nie tot, enige foute of weglatings in enige inhoud, of enige verlies of skade aan enige soort aangegaan as gevolg van die gebruik van die diens of enige inhoud (of produk) wat gepos word, oorgedra of andersins beskikbaar gestel word via die diens, selfs al is dit aangeraai om hul moontlikheid te verkry. Aangesien sommige state of jurisdiksies nie toelaat dat die uitsluiting of beperking van aanspreeklikheid vir gevolglike of toevallige skade in sulke state of jurisdiksies nie, sal ons aanspreeklikheid beperk word tot die maksimum mate wat deur die wet toegelaat word.

AFDELING 14 - BESKULDIGING
U stem in om skadeloos te stel, te verdedig en te hou Artprinta en ons ouers, filiale, affiliasies, vennote, beamptes, direkteure, agente, kontrakteurs, lisensiehouers, diensverskaffers, onderaannemers, verskaffers, interns en werknemers, skadeloos van enige eis of eis, insluitend redelike prokureursgelde, wat deur enige derde party gemaak word. as gevolg van of voortspruitend uit u oortreding van hierdie diensbepalings of die dokumente wat hulle opneem deur verwysing, of u oortreding van enige wet of die regte van 'n derde party.

AFDELING 15 - OEFENING
In die geval dat enige bepaling van hierdie bepalings van die diens is vasbeslote om te wees onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is, sal sodanige bepaling nietemin afdwingbaar wees tot die volste mate toegelaat deur die toepaslike wet, en die onafdwingbaar gedeelte sal geag word losgemaak van die Algemene diens, sal sodanige bepaling nie die geldigheid en afdwingbaarheid van enige ander oorblywende bepalings.

AFDELING 16 - BEËINDIGING
Die pligte en verpligtinge van die partye aangegaan is voor die vervaldatum sal oorleef die beëindiging van hierdie ooreenkoms vir alle doeleindes.
Hierdie diensvoorwaardes is van krag nie tensy en totdat beëindig deur u of ons nie. Jy kan beëindig die Algemene Diens op enige tyd deur ons laat weet dat jy nie meer wil ons dienste te gebruik, of wanneer jy ophou met behulp van ons webwerf.
As in ons uitsluitlike oordeel jy dit nie, of ons vermoed dat jy gedruip het, om te voldoen aan enige term of bepaling van hierdie Diens, het ons ook kan hierdie ooreenkoms te eniger tyd beëindig sonder kennisgewing en jy sal aanspreeklik bly vir alle bedrae verskuldig aan tot en met die datum van beëindiging; en / of daarvolgens kan ontken jy toegang tot ons dienste (of enige deel daarvan).

AFDELING 17 - ALLE OOREENKOMS
Die mislukking van ons uit te oefen of af te dwing enige reg of bepaling van die Algemene Diens sal nie 'n kwytskelding van sodanige reg of bepaling nie.
Hierdie diensvoorwaardes en enige beleid of bedryfstelsel reëls opgelaai deur ons op hierdie werf of in verband met die diens behels die hele ooreenkoms en begrip tussen ons en jou en geld vir die gebruik van die Diens, vervangt alle vorige of parallelle ooreenkomste, kommunikasie en voorstelle , hetsy mondelings of skriftelik, tussen jou en ons (insluitend, maar nie beperk tot, enige vorige weergawes van die Algemene Diens).
Enige onduidelikhede in die interpretasie van hierdie bepalings van die Service sal nie beskou word teen die opstel van party.

AFDELING 18 - BEHEERREG
Hierdie diensvoorwaardes en enige afsonderlike ooreenkomste waardeur ons u dienste lewer, word beheer en uitgelê in ooreenstemming met die wette van Duitsland.

AFDELING 19 - VERANDERINGS AAN DIENSVOORWAARDES
Jy kan die mees onlangse weergawe van die Algemene Diens hersien te eniger tyd op hierdie bladsy.
Ons behou die reg voor om ons uitsluitlike diskresie, te werk, te verander of vervang enige deel van hierdie bepalings van die Service deur die plasing van updates en veranderinge aan ons webwerf. Dit is jou verantwoordelikheid om ons webwerf te gaan vir die veranderinge. Jou volgehoue ​​gebruik van of toegang tot ons webwerf of die Service na die plasing van enige veranderinge aan die Algemene Diens aanvaarding van die veranderinge.

AFDELING 20 - KONTAKINLIGTING
Vrae oor die diensvoorwaardes moet aan ons gestuur word by info @artprinta.com.