Jy het die reg om binne 14 kalenderdae van hierdie kontrak te onttrek sonder om enige rede te verskaf. Die onttrekkingstydperk sal na 14 kalenderdae verstryk vanaf die dag waarop u, of 'n derde party anders as die vervoerder en deur u aangedui, fisiese besit van die goedere verkry.


Om die reg van onttrekking uit te oefen, moet jy ons in kennis stel van jou besluit om van hierdie kontrak te onttrek deur 'n ondubbelsinnige verklaring (bv. 'n brief wat per pos, faks of e-pos gestuur word). Jy kan ons kontakvorm gebruik om jou versoek te kommunikeer, maar dit is nie verpligtend nie. Om die onttrekkingsperdatum te haal, is dit voldoende dat jy jou kommunikasie oor jou uitoefening van die onttrekkingsreg stuur voordat die onttrekkingstydperk verstryk het.
Jy kan vir ons die model-onttrekkingsvorm per e-pos stuur na info@artprinta.com. As jy hierdie opsie gebruik, sal ons 'n erkenning van ontvangs van so 'n onttrekking op 'n duursame medium (bv. per e-pos) sonder versuim aan jou kommunikeer. Ons kan terugbetaling weerhou totdat ons die goedere terug ontvang het of jy bewys gelewer het dat jy die goedere teruggestuur het, wat ook al die vroegste is. 

Gevolge van onttrekking

As jy van hierdie kontrak onttrek, sal ons die verskuldigde bedrag terugbetaal via dieselfde metode as jou aanvanklike betaling sodra ons die item(s) wat jy terugstuur ontvang en geïnspekteer het. Aangesien ons produkte op bestelling gedruk word, sal ons 'n terugstuurfooi van € 10.00 van die totale terugbetalingsbedrag aftrek. Neem asseblief kennis dat dit tot 30 dae kan neem vanaf die datum van versending.


LW: ONS KLIËNTE ONDERSTEUNING SAL 'N TERUGKEERADRES AAN JOU KOMMUNIKEER. MOET ASSEBLIEF NIE JOU BESTELLING TERUGSTUUR NA ONS BESIGHEIDSADRES NIE, AANGESIEN ONS NIE PAGHUISKAPASITEITE IN ONS BESIGHEIDSKANTOOR HET NIE.


Jy sal die goedere terugstuur na die adres wat ons aan jou sal kommunikeer met die maatskappy se naam "Artprinta GmbH, München, Duitsland“, sonder onnodige vertraging en in elk geval nie later nie as 14 dae vanaf die dag waarop jy jou onttrekking van hierdie kontrak aan ons kommunikeer. Die sperdatum word nagekom as jy die goedere terugstuur voordat die tydperk van 14 dae verstryk het. Ons sal die koste dra om die goedere terug te stuur. U is slegs aanspreeklik vir enige verminderde waarde van die goedere as gevolg van die hantering anders as wat nodig is om die aard, kenmerke en funksionering van die goedere vas te stel.